Peipsi järve mäng

Mäng aitab tutvuda Peipsimaal kasvavate taimede, seal toimetavate loomade, lindude, taimede ja järves elavate kaladega, mille täpsemaid kirjeldusi saab lugeda mänguga kaasas olevast raamatukesesest. Mängu käigus saab teada ka erinevate ohtude ja reostusallikate kohta, mis Peipsi järve tervist mõjutavad. Kes on need taimed, kalad, loomad, linnud? Kas jõuad nendega retkel kohtuda ja sõbraks saada või täitub Peipsi järv enne mängu lõppu reostusega?
Ajal, mil maailm lämbub liigtarbimise ja prügi ülekülluse käes, on tähtis, et juba ka väikesed lapsed mõistaksid, kuidas mõjutab iga meie tegu keskkonda ja mida saaks igaüks meist looduse heaks ära teha. 
Mängu käigus saab õppida ka geograafiat (Peipsi kaart ja lähedalasuvad külad), matemaatikat (loendamine), eesti keelt (liigikirjelduste lugemine) jm. Mäng on eriti huvitav seetõttu, et põhineb koostööl - võidetakse või kaotatakse kõik koos.

Mängukarbis on mängualus, täring, 5 korda 12 pildikaarti (taimed, kalad, loomad, linnud, reostus jaohud) ning raamatuke kaardikirjeldustega.

Lauamäng valmis Eesti-Venemaa piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 rahalise abiga. Lauamängu sisu eest vastutab Tartu Loodusmaja ning selles ei kajastu ega peegelda mitte mingil moel programmis olevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Mängu jaotatakse Peipsi äärsetele lasteaedadele, projektijuhi Eeva Kirsipuu-Vadi poolt loodud jaotuskava alusel ning valitud lasteaedadega võetakse ühendust.

Idee autor: Ülle Kaasik
Juhend ja kaardikirjeldused: Elo Hermann, Ülle Kaasik, Eeva Kirsipuu-Vadi
Disain ja teostus: Elo Hermann, Marge Nelk/OÜ ÕÄ