MTÜ Ojasilla (edaspidi Müüja) ja kauba tellija (edaspidi Ostja) suhteid reguleerivad MTÜ Ojasilla poolt koostatud müügitingimused ja Eesti Vabariigi poolt kehtestatud õigusaktid. 

Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Müüja veebipoest kaupade ostmisel. Veebipoes müüdavate toodete hinnad ja kirjeldus on märgitud toodete juurde. Hinnale võib lisanduda tasu kauba kättetoimetamise eest, mille suurus sõltub Ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist. Tasu suurus kuvatakse Ostjale tellimuse vormistamisel.


Tellimuse vormistamine ja müügilepingu jõustumine

Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi (ilmub rohelise lehekese ja ostukorvi ikooniga lehe ülal) , valida sobiv kogus ning kättesaamise viis. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil. Lisainfo ostu värvide vm kohta saab lisada välja Täiendavad andmed kauba edastusel. Andmed tasumise kohta leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud andmetest ning e-posti aadressile saadetud tellimuse kinnituskirjast. Tellimused, mille eest ei ole tasutud 2 tööpäeva möödudes, tühistatakse. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müüja arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud summa viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 tööpäeva jooksul.


Kohaletoimetamine

Kauba saatekulud kannab Ostja ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul Ostja määratud sihtpunkti hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest. Kui tellitud kaupa ei ole parajasti laos, jõuab kaup Ostjani hiljemalt 21 kalendripäeva jooksul. Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartnerile üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saa mõjutada ega ette näha.


Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus lepingust taganeda 14 tööpäeva jooksul. Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb esitada taganemisavaldus (märkida tellimuse või arve number, tagastatavad tooted, fotod võimalikest defektidest) aadressile info@lauaretked.com hiljemalt 14 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist. Müüja tagastab osaliselt või täielikult tühistatud tellimuse eest tasutud ostusumma Ostja pangakontole 14 päeva jooksul pärast avalduse esitamist, eeldusel et kaup tagastatakse selle aja piires Müüjale. Seejuures peab tagastatav toode olema täpselt samas olukorras ja komplektsuses (sh pakend), kui see oli Ostjale üleandmise hetkel. Toode ei tohi omada kasutamise tunnuseid, kriimustusi jne. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).


Isikuandmete töötlemine

Ostja annab veebipoes andmeid sisestades õiguse koguda ja töödelda Ostja isikuandmeid (kodune aadress, kontakttelefon, meiliaadress) ning edastada need logistikapartnerile kauba kohaletoimetamiseks. Müüjal on õigus kasutada Ostja aadressi reklaami ja muu info edastamiseks üksnes juhul, kui Ostja on andnud eraldi nõusoleku uudiskirja saamiseks.


Pretensiooni esitamise õigus

Müüja vastutab Ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis olid olemas juba asja üleandmise hetkel või mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest Ostjale. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta palume edastada aadressil info@loovlood.com hiljemalt kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest. Kirjale tuleb märkida tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse või arve number ning toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus (sh fotod).  

Ostjal on õigus nõuda ostuhinna vähendamist või lepingu lõpetamist ja raha tagastamist, kui Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada.

Müüja ei vastuta puuduste ja vigastuste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale ning mis on põhjustatud toote Ostja poolt mittesihipärase kasutamise, ümberehitamise, ebakorrektse kokkupaneku või lahtivõtmise tulemusena, kliendi hoolimatuse tõttu tekkinud asjaolude või loomuliku füüsilise kulumise tõttu.

Kui Müüja on keeldunud lahendama Ostja kaebust või Ostja ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ning leiab, et tema õigusi on rikutud, võib Ostja esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@loovlood.com või helistada telefonil 56502137. Kui Ostja ja Müüja ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.